16.11.15

Награда за животно дело за Славе Димитров на „Скопски фестивал 2015“

 

Бардот на македонската музика, Нашиот почесен член , автор и композитор Славе Димитров, на овогодинешното издание на Скопскиот фестивал ја доби Наградата за животно дело и придонес во создавањето и афирмирањето на Скопскиот фестивал. Во името на сите членови и автори на Здружението на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО , Му благодариме што делата кои ги создаваше изминативе децении и кои дела ќе останат како неизбришлив белег во македонската музика.

Со почит, Здружение на автори на музички дела на Р.М. - ШПАТО                                              

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879