се наоѓате во:  Историја
Здружението на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО е основано е на 15.06.2004 година по иницијатива на 13 eминeнтни автори на музички дела кај нас, кои беа потикнати од состојбите и позицијата на македонската музика.

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879