30.09.13

Известување до членовите на здружението ШПАТО !

Почитувани, Ве известуваме дека во сила стапи ЗАКОНОТ ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА ,а со тоа и можноста

да партиципирате со свои дела. Ова е линкот од кој можете повеќе да се информирате околу условите  http://www.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/919-zakon-za-poddrska-na-domasnata-muzicka-produkcija

 

                                                                                                                                                          Со почит,

                                                                                                                                                     Здружение ШПАТО

 

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879