28.02.11

 

На Фестивалот Скопје 2011 постхумно доделена награда на Драган Ѓаконовски – Шпато

Награда за посебен придонес и ангажман на Скопскиот фестивал ,  постхумно му беше  на Драган Ѓаконовски – Шпато, доајенот на македонската музика.

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879