се наоѓате во:  контакт
Пополнете ја формата и испратете ги Вашите коментари:

име и презиме*
e-mail*
фирма
телефон
адреса, град
земја
*внесете го кодот во празното поле
ASP CAPTCHA Generator
коментари*
      

*задолжителни полиња

НОВИ ИЗДАНИЈА
| Н О В О ! ! !
| Н О В О
| компакт диск ТЕМЈАНИКА
| НОВО
| Н О В О ! ! !
 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879